febr. 1, 2024 0 Comments in Catarsi, General, Notícies
Primer premi Associació de Joves Lectors Catalans – Catarsi – 2024

Primer premi Associació de Joves Lectors Catalans – Catarsi – 2024

NOTA: Aquesta notícia és la mateixa que podreu trobar en el bloc de la revista Catarsi, per a més informació, podeu anar al bloc de la revista. Si seguiu l’enllaç del títol que teniu just a sobre d’aquest paràgraf, hi anireu de cop.


L’Associació de Joves Lectors Catalans i la Societat Catalana de Ciència-Ficció i fantasia volem promoure els gèneres fantàstics entre el públic jove, i per això organitzem aquest premi.

A continuació, en pots llegir les bases:


Data d’inici: 01/04/2024

Data d’acabament: 31/07/2024

Bases:

1. Pot participar en el concurs Primer premi Associació de Joves Lectors Catalans – Catarsi 2024 qualsevol persona que ho desitgi, d’entre setze i trenta anys, amb obres inèdites escrites en català que s’adaptin al gènere de la convocatòria (ciència-ficció, fantasia, terror).

2. La temàtica és lliure, però no poden ocórrer en universos o ambientacions amb drets reservats (per exemple, però no limitat a, Star Wars, Star Trek, Dragonlance, el Senyor dels Anells, Regnes Joves, Stargate); qualsevol article o anàlisi sí que els pot citar.

3. Tothom qui vulgui participar, haurà d’enviar el text a l’adreça de correu electrònic revista.catarsi@gmail.com

En l’assumpte del correu hi posarà “Primer premi Associació de Joves Lectors Catalans – Catarsi 2024”. En el cos del missatge s’hi haurà d’indicar que es participa en el concurs i detallar les dades corresponents a l’obra (títol i l’autoria). El text s’enviarà com a document annex al missatge en format de text editable (word, rtf, odt; mai en PDF) i tindrà el títol del text com a nom de l’arxiu; en cap cas, durà anotacions que puguin servir per identificar-ne l’autoria.

En cas que l’autor desitgi que la seva obra es publiqui sota un pseudònim, ho ha d’indicar al cos del correu juntament amb el seu nom real. En cas que de ser menor d’edat, caldrà l’autorització del seu tutor legal per publicar el relat.

4. Cada participant pot concursar amb un màxim de dues obres. Els concursants es comprometen a no retirar cap obra un cop arribada la data final de presentació d’obres.

5. Les obres presentades hauran de tenir una extensió màxima de 10.000 paraules i una mínima de 3.500.

6. El premi per al primer guanyador consistirà en una subscripció anual a la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. El segon i el tercer classificats rebrà com a premi una subscripció anual a la revista Catarsi. Els cinc finalistes rebran una còpia del llibre resultant de la publicació dels textos. Els tres guanyadors també rebran un lot de llibres per gentilesa de: Editorial Chronos, Duna Llibres, MaiMés, Obscura editorial, Raig Verd editorial, SECC Edicions, Spècula, revista Catarsi.

7. Els cinc primers classificats seran publicats en un número especial de la Catarsi durant l’any 2025, així com s’hi publicarà aquells textos que el Jurat consideri oportú.

Per tal de finançar aquesta publicació es durà a terme un micromecenatge.

En cas que el Jurat consideri que no hi ha prou qualitat o que el nombre d’obres presentades és insuficient, podrà declarar el premi desert.

8. Els cinc textos escollits com a finalistes seran fets públics durant la primera quinzena del mes d’octubre del 2024. El veredicte final, que serà inapel·lable, es farà públic durant la segona quinzena del mateix mes.

9. El Jurat estarà compost per representants de l’Associació de Joves Lectors Catalans i de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, així com altres persones convidades que alguna de les dues entitats vulgui convidar.

10. El Jurat es reserva el dret a interpretar aquestes bases en cas de dubte, així com a decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

11. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de les bases, així com dels drets i de les obligacions que se’n deriven.

Catalunya, febrer del 2024


Organitza:

Col·laboren (per ordre alfabètic):

(Chronos)

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *