SOCIETAT CATALANA DE CIÈNCIA-FICCIÓ I FANTASIA

La realitat idiomàtica a 'El Planeta dels Simis'. Relacions novel·la/film. Per Jordi Solé i Camardons.

En aquest article voldria presentar un exemple de com ha afectat la 'traducció' d´obres literàries al cinema. Cal dir, que si ens limitem al camp de la ciència-ficció podriem exposar opinions diverses i contradictòries: difícilment podria adaptar-se amb èxit una novel.la com 'Duna' a la pantalla gran, però en d´altres ocasions l´adaptació -que no còpia- ha estat ben afortunada. Caldrà saber, però, fins a quin punt una novel.la i un film són el mateix.

Prenc com a exemple la novel.la de Pierre Boulle 'La planete des Singes' (1963) més coneguda en l´adaptació cinematogràfica 'Planet of the apes' (1968) dirigida per Franklin J.Schaffner; amb l´objectiu de fer una comparació de com hom presenta i resol els problemes de comunicació en el llibre i en el film. Un avís previ: no es tracta de valorar el grau de fidelitat al text sinó subratllar les diferències argumentals que ens ajudin a detectar les diferències de llenguatge narratiu que imposa cadascuna d´ambdues tecnologies: les noves tecnologies com el cinema necessiten paraules noves i modifiquen les paraules velles. D´aquí que -més enllà del tòpic de la fidelitat o no fidelitat respecte a un llibre- el cinema exigeix crear situacions noves i modifica els escenaris literaris.

Per començar, el periodista de nom Ulisses que ens conta la història en la novel.la es converteix en un astronauta en el film. Un canvi lògic si pensem que la literatura tendeix a explicar mentre que el cinema vol mostrar. També el final és prou diferent: la paradoxa de la novel.la esdevé en el film molt més visual amb la imatge de l´Estàtua de la Llibertat ensorrada.

L´adaptació em sembla correctíssima ja que es basa en les possibilitats i potencialitats del setè art, i en la constatació que literatura i cinema no tenen per què ser enemics ja que poden complementar-se perfectament. Tanmateix, en el mateix encert de l´adaptació hi ha la prova de certes limitacions: En el film no apareixen gens matisats els problemes de la (in)comunicació i la importància de la llengua com a element de diferenciació cultural i dominació que són constantment presents en la novel.la, tot i que queda ben clar, també en el film, que els humans han oblidat l´ús de la paraula.

Només començar el llibre ja tenim notícia d´un manuscrit en 'llengua terrestre', no gaire lluny del tercer mil.leni, que ens fa témer la desaparició de la diversitat lingüística al nostre planeta. La inexistència de l´article indeterminat en la versió castellana ens ho fa suposar: 'El manuscrit estava en llengua terrestre, que Jinn coneixia perfectamente, ja que havia cursat part dels seus estudis en aquell planeta'. Més endavant, però, sabrem que l´autor de l´escrit usava una llengua ben concreta: el francès. Casualment, la mateixa que l´autor de la novel.la. El film difícilment podia filar tant prim.

L´expressió i els missatges no verbals tenen un paper important en l´obra literària: els humans del planeta Soror tenien una expressivitat animal, mentre que els simis havien adquirit una expressivitat humana en el gest i en la mirada. Aquest fet, que ens és explicat en la novel.la i que el lector pot imaginar enriquint encara més la idea de l´escriptor, no pot ser advertit en el film, per les dificultats evidents d´aconseguir tal inversió. I amb això no vull treure cap mèrit a l´esplèndida caracterització del simis del film.

En els dos mitjans es fa evident que de la mateixa manera que el crit de la bèstia espanta els humans de la nostra Terra, la veu, les paraules humanes sorgides dels llavis d´humans o dels simis civilitzats espanten, terroritzen els humans salvatges de Soror, incapaços d´articular paraules i de riure.

Els cosmonautes recent arribats a Soror s´adonen de seguida de l´anormalitat de la situació ja que pensant en els pobles més primitius de la seva Terra els sembla clar que fins i tot aquests tenien algun llenguatge articulat. D´entrada, es produeix una doble barrera que dificulta la comunicació entre els cosmonautes i els humans muts de Soror: la inexistència de la parla i el somriure en aquests. Dues barreres que afecten el camp de l´expressió i la comunicació verbal i no verbal. Cap dels gestos dels terrícoles són entesos pels humans d´aquell planeta. Des de la manca de paraula fins a l´esguard, tot semblava indicar que aquells humans no raonaven, que no tenien 'ànima'.

Els éssers de forma humana de Soror rebutjaven tot allò que defineix l´ésser humà de la Terra: l´artifici. Temien i rebutjaven la paraula parlada, com temien i rebutjaven furiosament el vestit i qualsevol estri o objecte fabricat. Els éssers de Soror exigien el silenci als humans de la Terra i els defugien sempre la mirada.

Per contra, els simis -goril.les, ximpanzés i orangutans- estaven revestits de tots els atributs típicament humans: el vestit, el matar per esport, la construcció de ciutats i vehicles de transport... i el presupòsit bàsic de qualsevol civilització històrica avançada: l´ús de la llengua parlada i escrita. La paradoxa central de la novel.la gira al voltant del fet que els simis són a Soror la civilització dominant perquè disposen de llenguatge parlat i escrit, mentre que els humans que ni escriuen ni parlen no són considerats dignes de respecte pels cultes simis. Fins en aquest punt el film és bastant fidel a l´obra original.

Però a mesura que la necessitat i els intents de comunicació entre els diferents personatges de la novel.la fa avançar la narració la novel.la i el film es distancien: l´intent de comunicació entre els cosmonautes i els humans de Soror i més endavant entre l´humà protagonista i els seus guardians simis i amb els investigadors simis perd força en el film. Només en la novel.la queda clar que l´humà aconsegueix la seva més gran victòria precisament gràcies a la seva capacitat oratòria davant una gran assemblea de simis.

I només en la novel.la apareix una nova problemàtica: els dos cosmonautes humans que conserven la vida, tenen dues actituds o estratègies oposades per tal de salvar la vida: l´un aconsegueix comunicar-se amb els civilitzats simis sense abandonar la seva condició humana i culta, però accedint o assumint primer parcialment i més tard totalment el codi comunicatiu -la llengua- dels simis, integrant-se fins a cert punt a la cultura superior símia. Mentre que el seu company, per sobreviure, tria -o es veu abocat, no queda clar en l´obra- la renúncia a l´artifici humà de la llengua; podríem dir que també s´integra al món dels simis però assumint la cultura inferior dels humans incivilitzats de Soror. El film ho resol tot mostrant una ablació del cervell, que hauria llevat la parla a aquest segon personatge. La novel.la permet la reflexió i un discurs que planteja interrogants profunds al lector, el llenguatge cinematogràfic, en canvi, es veu empès a encadenar accions i resoldre situacions.

La novel.la és més complexa: sobre les tàctiques de cadascun d´ambdós personatges, podríem dir que l´un s´aprofita de l´aprenentatge de llengües i fa ús dels llenguatges universals de les matemàtiques -el teorema de Pitàgores- i el dibuix, mentre que l´altre aparentment es limita a imitar el comportament dels humans de Soror però també sembla assumir-ne totalment les sensacions, emocions i necessitats. Res d´això apareix en el film.

Es tracta de dues integracions de sentit contrari: d´una banda, l´humà que aprén a parlar la llengua símia i de l´altra, l´humà que aprén a actuar com els simis esperen d´uns animals inferiors. Els dos s´integren al planeta i la civilització dels simis, però mentre l´un basa el seu comportament en l´aprenentatge, sense desaprendre la seva llengua i la seva visió del món, l´opció de l´altre se centra en desaprendre i oblidar la seva llengua i la seva visió (humana) del món, esdevé un alienat.

Paradoxalment, l´èxit comunicatiu, cadascun en el seu nivell, dels dos humans conduirà -també només en la novel.la- al fracàs comunicatiu entre ells dos. Malgrat les aparences de comprensió la incomunicació es torna a imposar: entre els dos terrícoles, i entre el protagonista i els dirigents simis, quan aquests arriben a la conclusió que podria ésser un perill per a l´ordre establert de Soror si arribés a comunicar l´anhel de llibertat als humans salvatges. En el film, l´acció i la imatge substitueix -però no supleix- tots aquests raonaments.

L´exemple, un bon exemple, ja que segons el meu parer es tracta d´un film excel.lent, és una demostració que les tecnologies no són mai neutres, que les tecnologies noves -en aquest cas el cinema- creen noves definicions o noves narracions per als termes o les velles narracions -les de la literatura; que el cinema mai no podrà suplir la lletra impresa sense que això representi una substitució de les idees. McLuhan expressava quelcom de semblant quan afirmava que 'El mitjà és el missatge' i és evident que les diferents tecnologies, com la llengua -un altre invent humà- no només són un vehicle del pensament sinó també el conductor. Neil Postman ho expressa amb un adagi: a un home amb un martell tot li sembla un clau.

Benvingut el cinema i la resta de noves tecnologies, però no oblidem l´escriptura! Per cert, en la novel.la 'El Planeta dels simis' s´insinua que un dels origens de la decadència que va patir la civilització humana hauria estat la mena de mandra cerebral, de fatiga intel.lectual que va fer abandonar als humans l´ús dels llibres.

Tornar