SOCIETAT CATALANA DE
CIÈNCIA-FICCIÓ I FANTASIA

Acta de l'assemblea general ordinària de la SCCFF

Acta de l'assemblea ordinària corresponent a l'any 2014 de la Societat catalana de ciència-ficció i fantasia, tinguda el dissabte 25 d'octubre de 2014 a les 11 del matí a l'aula de l'Ateneu Barcelonès.

Ordre del dia, amb les intervencions i els acords.


1. Valoració de les activitats fetes des de la darrera assemblea (14-XII-2013).


S'informa dels actes en què, individualment o corporativament, han intervingut membres de la SCCFF o en nom seu: Gener, participació al III CFFTE a Montcada / maig, Jornada Pedrolo a la UPF / estiu, publicació de Científics lletraferits a "Mètode" (Jordi de Manuel i Salvador Macip) / setembre, organització i jurats del premi Pedrolo de Mataró / octubre, participació a la Setmana de l'espai / durant l'any, participació en l'organització del Congrés CiF / publicació de 4 butlletins: hivern, primavera, estiu i tardor, recordant efemèrides i donant veu als protagonistes.

 

2. Informe econòmic de la tresorera.

La tresorera, Carme Torras, passa l'informe a l'assemblea: aquest any han liquidat la quota 27 socis; hi ha hagut un increment considerable respecte de l'any anterior; el saldo al compte s'ha més que duplicat respecte a l'inici de l'exercici, a falta de pagar el domini web; hem renunciat al compte en línia, per evitar-ne el pagament.

 

3. Participació als Ictineu el 22 de novembre de 2014: taula rodona sobre els 40 anys del Mecanoscrit.

Quedem que hi participaran Anna Moreno-Bedmar, que parlarà de la repercussió del Mecanoscrit a l'ensenyament, i A. Munné-Jordà, que comentarà els informes literaris de Pedrolo sobre novel·les de cf.


4. Proposta d'una altra activitat entorn dels 40 anys del Mecanoscrit.

La proposta de Jordi de Manuel és: "Aprofitant que és el 40è aniversari del Mecanoscrit proposo aprofitar aquest context per animar 40 persones a escriure un text narratiu exactament de 40 paraules que tingui relació directa, o indirecta, amb el Mecanoscrit del segon origen. Ho plantejo com una activitat exclusiva de la SCCFF, però obrint la participació a qui nosaltres vulguem (que tinguin una certa relació amb la cf o amb el món pedrolià) siguin o no escriptors que publiquen habitualment. Si la proposta tira endavant hi hauria alguns a detalls que caldria concretar: Com fem la llista "d'autors"? Mitjançant quin mecanisme recollim els minitextos? Com els corregim? Quina difusió en fem? Els publiquem en xarxa?"
S'accepta la proposta i es forma una comissió amb Jordi de Manuel, Montserrat Galícia i A. Munné-Jordà per mirar de tirar-la endavant.


5. Participació a la MIRcon del 6 al 8 de desembre de 2014.

Es farà una taula rodona d'autors de la SCCFF, amb Jordi Font-Agustí, Montserrat Galícia, Jordi de Manuel i Carme Torras, i es proposarà Miquel Barceló de moderador.


6. Organització i participació en el Congrés de Ciència i Ficció.

Hi participarem per mitjà dels membres de la SCCFF presents al comitè organitzador (s'hi incorpora Eloi Puig), cedirem el compte corrent per a les inscripcions, i en farem difusió.


7. Proposta de participar en l'impuls de la futura Societat Catalana de l'Espai.


És un projecte que ens van proposar a la recent Setmana internacional de l'espai. Com que l'exploració espacial és un àmbit propi de la cf, ens hi adherim.


8. Secció de cf de l'Aelc
.


Es planteja que, havent-hi un clima favorable a l'Aelc, valdria la pena tirar-la endavant, tal com vam acordar amb l'Aelc, per oficialitzar la relació entre totes dues societats, SCCFF i AELC, cosa que ens garantiria l'ús de l'aula de l'Ateneu.


9. Proposta de Sebastià Estradé.


El col·lega més veterà, Sebastià Estradé, a punt de fer 92 anys, ha endegat una proposta de demanda davant la justícia internacional, raonada i articulada jurídicament, respecte al dret de Cataluya a ser reconeguda com a estat. La posa a disposició d'algú que volgués escriure alguna ficció sobre aquest tema i li pogués ser útil. Se l'enduu per llegir-la el company Jordi Dòria.

10. Pla de treball per al quart trimestre de l'any 2014 i l'any 2015.

Bàsicament són les propostes ja tractades de la participació als Ictineu, a la Mircon, la secció de l'Aelc, el congrés CiF, i els butlletins, amb diferents efemèrides (se n'adjunta la llista en annex al final).

11. Renovació de la junta directiva.

Quedem que, atès que el setembre vinent es farà el congrés de CiF, és útil que la junta es mantingui un any més, fins passat el congrés. A l'assemblea vinent, a la darreria de 2015, irrevocablement s'haurà de renovar la junta.

12. Torn obert d'intervencions.

-Jordi Dòria proposa que la SCCFF s'adhereixi com a entitat al Pacte pel dret de decidir. S'aprova per unanimitat.

-També Jordi Dòria, en relació amb el butlletí, expressa una felicitació a Montserrat Galícia, pel nombre i el contingut de les ressenyes de llibres, i proposa que convé vetllar per la preservació dels butlletins publicats. S'acorda que quan arribem al número 50, que serà a la tardor de 2016, en fem un arxiu digital en el format adequat en aquell futur proper, i també un recull en paper, suport que s'ha demostrat fiable al llarg del temps.

Sense res més per tractar, es tanca la sessió a dos quarts de dues. A continuació hi ha el dinar al restaurant de l'Ateneu, on acabem de tractar els temes de l'assemblea amb els companys que no hi han pogut assistir, i a la tarda anem a la llibreria Gigamesh, on ens rep Alejo Cuervo, i assistim a la presentació del nou llibre de Montserrat Galícia, El vent entre els saguaros, núm. 27 de la col·lecció "Ciència-ficció", a càrrec de Jordi de Manuel.

Els assistents a l'assemblea han estat Jordi Dòria, Rosa Fabregat, Montserrat Galícia, Jordi de Manuel, Anna Moreno-Bedmar, Antoni Munné-Jordà, Carme Torras i Rosa M. Trujillo.


*****
Annex:

Efemèrides de 2015:


-Butlletí 43, desembre 2014: gener, 125 anys del naixement de Karel Capek (9-I-1890-25-XII-1938); gener, 50 anys de la publicació de Dune; gener, 25 anys de la mort de Toni Turull (Barcelona, 1933-Bristol, 30-I-1990); gener, 15 anys de la col·lecció "Ciència-ficció" de Pagès editors (gener 2000).

-Butlletí 44, març 2015: abril, trenta anys de la publicació d'Essa Efa d'Ofèlia Dracs; juny, 100 anys del naixement de Lester del Rey, 2-VI-1915-10-V-1993; juny, 25 anys de la mort de Manuel de Pedrolo, 26-VI-1990.

-Butlletí 45, juny 2015: juliol, 10 anys de la legalització de la sccff; juliol, 20 anys de Les paraules del futur de Jordi Solé Camardons; juliol, deu anys de la publicació del volum Els fills del capità Verne; agost, 125 anys del naixement de H.P. Lovecraft (Providence, 20-VIII-1890-15-III-1937); agost, 100 anys del naixement de James Tiptree (Alice Sheldon, 24-VIII-1915-19-V-1987); setembre, 50 de la mort de Jesús-Ernest Martínez-Ferrando, 17-I-1891-26-IX-1965.

-Butlletí 46, setembre 2015: desembre, 30 anys de l'Antologia de cf catalana d'Edicions 62.

 

Tornar a Acords