SOCIETAT CATALANA DE
CIÈNCIA-FICCIÓ I FANTASIA

Acta de l'assemblea general ordinària de la SCCFF

Acta de l'assemblea ordinària de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia celebrada el dissabte 14 de desembre de 2013, a les 11 del matí, a l'Aula dels escriptors de l'Ateneu Barcelonès.

Assistents: Rosa Fabregat, Antoni Munné-Jordà, Jordi Font-Agustí, Carme Torras, Montserrat Galícia, Jordi de Manuel, Toni Segarra, Víctor Martínez-Gil, bea Puig i Eloi Puig. Excusen la seva assistència Carme Acuña i Joan Manel Ortiz.

Ordre del dia, transcurs i acords:

Obre la sessió el president, Antoni Munné-Jordà, dóna la benvinguda als presents i fa indicació perquè es procedeixi a tractar els punts de l'ordre del dia.

1. Valoració de les activitats fetes des de la darrera assemblea (setembre 2012):

1.1. Actes de l'any Pujulà

Jordi Font-Agustí, que en va ser el comissari, informa dels actes fets a Barcelona el 12 de desembre i a Palamós, el 14 del mateix mes, amb motiu dels cent anys de la publicació d'Homes artificials de Frederic Pujulà, la primera novel·la catalana de ciència-ficció. Els actes van comptar amb la col·laboració de la família Pujulà, Víctor Martínez-Gil (historiador i antòleg de la cf catalana), Joaquim Martí (curador de les edicions modernes de Frederic Pujulà), Sebastià Roig, l'AELC, el PEN català, la ILC i l'Ajuntament de Palamós.

1.2. Butlletí: contingut i difusió

Toni Segarra explica que, a més dels butlletins trimestrals, s'ha fet un extra Rosa Fabregat i el de desembre es dedicarà en memòria de Jordi Gort. Exposa les dificultats per a trobar productes en català susceptibles de ser referenciats en articles, fora de la literatura. Considera que estem produint el butlletí amb programari obsolet i que la imatge és manifestament millorable. S'acorda que s'han d'estudiar mesures de renovació dels aspectes tècnics.


Difusió: 300 enviaments per correu-e dels quals hi ha uns 40 retorns, no se sap quantes lectures. 79 veuen l'entrada de notificació de l'aparició del butlletí al Facebook.


Jordi de Manuel proposa obrir el butlletí a col·laboradors de l'entorn de les Ter-cat, s'accepta i s'acorda que ell mateix farà els contactes.

1.3. Col·laboració amb les Ter-cat

Es valora molt positivament haver fet coincidir en una sola jornada el lliurament dels premis Ictineu i la presentació del Catarsi núm 13 amb l'acte anual de la SCCFF.


A proposta de Jordi Font-Agustí, s'acorda cooptar com a vocal l'Eloi Puig per tal que, en un futur, sigui més fàcil la col·laboració, el relleu generacional i l'estabilitat jurídica de les associacions.

1.4. Sessió sobre Huxley & Lewis

Es considera que la sessió va estar bé, que la intervenció de Xavier Duran va ser molt bona i la de Jordi Lamarca no prou reeixida. Atès que a la sessió, tot i ser-hi present una vintena llarga de persones, hi havia menys gent que a la sessió Ter-cat del matí, es proposa que el proper any s'intenti fer un dinar càtering al mateix local de les sessions perquè tinguin més continuïtat. També es proposa fer un tema més proper a tothom, però, com apunta Víctor Martínez-Gil, sense perdre el rigor que ens caracteritza.

2. Informe del secretari sobre tramitacions al Departament de Justícia

El secretari, Jordi Font-Agustí, informa que tenim actualitzat el nostre registre al Departament de Justícia.


El secretari es brinda a presentar un projecte d'ús de les eines Google que permetin unificar els actuals web, blog, correu-e yahoo i presentació del butlletí.
S'acorda que la bea Puig, per motius de seguretat, donarà la clau d'accés al correu-e en sobre tancat al president, que la custodiarà sense utilitzar-la.

3. Informe econòmic de la tresorera

La tresorera, Carme Torras, informa que aquest darrer any han pagat la quota una vintena de socis.


S'acorda que els socis que al·leguin dificultats econòmiques per a pagar siguin considerats socis col·laboradors i, mentre els calgui, paguin el que puguin.
La tresorera presenta el balanç econòmic, que prèviament havia enviat per correu-e. És aprovat pels assistents.

4. Pla de treball per a l'any 2014

S'acorda mantenir el model de col·laboració amb Ter-cat.


S'acorda dedicar la sessió anual a Manuel de Pedrolo amb motiu dels 40 anys de la publicació del Mecanoscrit del segon origen, si bé posarem l'accent en el fet que l'autor té més obres de cf.

5. Proposta de Pasqual Bernat sobre congrés de CF a l'IEC

El president, Antoni Munné-Jordà, explica la proposta de Pasqual Bernat, president de la Societat Verne de Catalunya, de celebrar un congrés de cf el 2018 sota l'empara del'IEC.

S'acorda col·laborar amb la iniciativa.

6. Renovació de la junta directiva

Abandona la junta Antoni Segarra i s'hi incorpora l'Eloi Puig com a vocal.

7. Torn obert d'intervencions

El president fa una relació de les efemèrides de l'any 2014 als efectes de fer aportacions al butlletí, estimular la creativitat literària, la labor acadèmica i, en general, les aportacions dels presents a la cultura catalana i universal.

S'adjunta la relació d'efemèrides a l'annex.

el secretari

Jordi Font-Agustí

vistiplau del president

Antoni Munné-Jordà

*****
Annex:

Efemèrides de 2014

10 anys d'Els altres mons de la literatura catalana de Víctor Martínez-Gil (2004)

20 anys de la mort de Pere Calders (1912-1994), d'Alfred Badia (1912-1994) i de Joan

Crexell (1946-1994)

20 anys de Física i ciència-ficció de Jordi José i Manuel Moreno (1994)

30 anys de Neuromàntic (1984), emblema del cyberpunk, de William Gibson

30 anys d'Embrió humà ultracongelat F-77 (1984) de Rosa Fabregat i de i P.H.1A

Copèrnic (1984) de Montserrat Galícia

30 anys de la col·lecció "2001. Ciència-ficció" de Pleniluni (desembre 1984)

40 anys de la mort d'Aurora Bertrana (1899-1974) i de Roser Cardús (1920-1974)

40 anys de la publicació del Mecanoscrit, novembre 1974

50 anys de la "New Thing" o "nova onada de la ciència-ficció" impulsada el 1964 per

Michael Moorcock a la revista britànica "New Worlds"

50 anys de la mort Ferran Canyameres (1890-1964)

100 anys del naixement de Jaume Ministral, ja comentat al butlletí 39

100 anys del naixement de Howard Fast (1914-2003)

150 anys de la mort de Nathaniel Hawthorne (1804-1864)

Tornar a Acords