SOCIETAT CATALANA DE
CIÈNCIA-FICCIÓ I FANTASIA

Acta de l'assemblea general ordinària de la SCCFF


Barcelona, 29 de setembre 2012


A les 12 del matí del dissabte 29 de setembre ens reunim a l'Aula d'Escriptors de l'Ateneu Barcelonès.

-Obre l'assemblea el president, Antoni Munne-Jordà, que agraeix a l'AELC haver-nos deixat el local.
També ens informa de l'interès mutu amb l'AELC perquè ens hi integrem, com hi érem en el passat, com a secció de CF i literatura tecnocientífica. Com ja s'havia comentat a l'anterior assemblea, en aquesta secció només hi podrien participar els que pertanyen a l'AELC; de tota manera, es continua veient positiu en general i a més ens beneficiaríem de la seva infraestructura. L'assemblea aprova la proposta, i els membres de la SCCFF que també són socis de l'AELC estan d'acord a participar d'aquesta nova secció, com es va decidir a l'assemblea anterior. En Jordi de Manuel i en Jordi Font s'ofereixen per acabar les gestions.

També recorda l'Antoni Munné-Jordà que el dia 20 va fer quinze anys de l'acord de creació de la SCCFF a Vilanova. I que tal dia com avui fa cent anys que va néixer Pere Calders, a qui la SCCFF hem dedicat el darrer butlletí.

-El primer punt de l'ordre del dia és per a acabar de concretar l'acte del 12 de desembre, amb motiu dels cent anys de la publicació d'Homes artificials de Frederic Pujulà, la primera novel·la catalana de ciència-ficció. Està tot bastant embastat. En Jordi Font-Agustí, a més de l'estat de la qüestió de l'acte, informa dels contactes que ha mantingut amb l'ajuntament de Palamós, amb vista a fer-hi un altre acte. S'acorda que mirarem que sigui immediatament després del de Barcelona, per no restar-nos iniciativa i per si podem fer-hi anar els mateixos participants.
El detall de l'acte a Barcelona és el següent:

Dia 12 de desembre 2012
A 2/4 de 8 del vespre a l'aula d'Escriptors de l'Ateneu Barcelonès

Intervencions:
Antoni Munné-Jordà (president SCCFF): introducció general i agraïments
Víctor Martínez-Gil (historiador i antòleg de la cf catalana): la novel·la de CF a l'època
Joaquim Martí (curador de les edicions modernes de Frederic Pujulà): en Pujulà i la seva obra

Convidats:
AELC GJ Graells
PEN Carme Arenes
ILC Oriol Izquierdo
Fill Pujulà (Frederic Pujulà i Mas (t.937595715; La Duana, 47, 2n 2a, 08340 Vilassar de Mar))

Aspectes a acabar de lligar (entre parèntesi la persona responsable):
- Garantir que es facin fotos de l'acte (Jordi Font)
- Demanar permís als ponents per publicar intervencions al butlletí (Antoni Munné)
- Pagament a Víctor Martínez (?)
- Demanar a PEN que facin pancarta amb cara de Pujulà i portada de la 1a edició (JdM) dels dos actes


-En el segon punt de l'ordre del dia la tresorera, Carme Torras, passa l'informe econòmic: hi ha a caixa un total de 1.005,92 euros.
S'acorda mantenir la quota i enviar un mail de record a cada soci que no ha pagat aquest any, per si es vol posar al dia.
Actualment hi ha dues persones amb signatura al compte corrent, que són l'Antoni Munné-Jordà i la Carme Torras.
No hi ha gaires despeses fixes, llevat del domini web i el servidor, apartat pel qual es paga 172 euros l'any. Amb vista al proper pagament, el novembre vinent, es parla de fer gestions per veure si es pot canviar i abaratir.
I també es confirma fer una retribució en metàl·lic a Joaquim Martí, per la seva intervenció a la commemoració del centenari de Pujulà.

-El tercer punt és la renovació de la Junta directiva. Es prenen els acords següents:
L'Antoni Munné-Jordà continua com a president
En Jordi Font-Agustí passa a ser secretari, càrrec en el qual cessa la Montserrat Galícia, que ha demanat deixar-ho i continuar a la Junta com a vocal, i la Carme Torras es confirma com a tresorera
Els vocals seran en Jordi de Manuel, la bea Puig i la Montserrat Galícia. I en Toni Segarra es manté com a vocal encarregat del butlletí ("tramoia", en la seva terminologia)


Els socis assistents a l'assemblea han estat: Jordi Dòria, Rosa M. Trujillo, Rosa Fabregat, Jordi Font-Agustí, Montserrat Galícia, Jordi de Manuel, Antoni Munné-Jordà, Toni Segarra i Carme Torras.
Excusen la seva assistència Pilar Porredon, Xago Serrano, bea Puig i Eloi Puig

la secretària

Montserrat Galícia

el president

Antoni Munné-Jordà

 
Tornar a Acords