SOCIETAT CATALANA DE
CIÈNCIA-FICCIÓ I FANTASIA

Acta de l'assemblea general ordinària de la SCCFF

Socis ASSISTENTS:

Carme Acuña,
Isidor Bernabé,
Jordi Dòria,
Rosa Fabregat,
Jordi Font-Agustí,
Montserrat Galícia,
Albert Garcia,
Pep Homar,
Antoni Munné- Jordà,
bea Puig,
Eloi Puig,
Pilar Porredon,
Toni Segarra,
Xago Serrano
Carme Torras,
Rosa Trujillo.

 

 

 

Barcelona, 21 de març de 2009

A les 10 del matí ens reunim a l'Aula d'escriptors de l'Ateneu Barcelonès que ens ha cedit l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Obre l'assemblea el president, Antoni Munné-Jordà, que dóna les gràcies a dita associació i demana que consti a l'acta l'agraïment de la SCCFF.

Com que el tresorer Toni Segarra té un altre acte a Mataró al migdia, el seu informe passa a ser el primer punt de l'ordre del dia.

El tresorer informa del moviment de socis, que amb les altes i baixes s'ha reduït en un respecte a l'any passat. Informa de l'estat actual del saldo, un cop cobrades les quotes i previst el pagament del domini web, i per tant quin pressupost queda disponible per a activitats.

El segon punt és el referit a butlletí, bloc i fotobloc, perquè també n'ha de parlar en Toni Segarra, el qual comenta la sortida puntual dels butlletins 13 (novembre), 14 (gener) i 15 (març), que han rebut respectivament 931, 502 i 338 visites. Un cop més, demana als socis que col·laborin al butlletí. I també es demana que el comentin a la llista després de llegir-lo.

Sobre el web, en Toni Segarra informa que si suposa un augment de la feina posar al dia el web o millorar-lo, ell demanaria que ho fes una altra persona.

L'Antoni Munné-Jordà comenta que tant l'anterior mantenidor com l'actual se senten desassistits, perquè el socis no hi col·laboren, però que tenint el bloc i el fotobloc per al dia a dia i el butlletí periòdic, el web només ha de ser un aparador en què no hi ha d'haver gran cosa nova: només cal endreçar la que hi ha i anar-hi incorporant les coses perennes. En Toni Segarra diu que si és així es veu amb cor de mantenir-lo ell.

Sobre el bloc, l'Eloi informa que s'actualitza poc, perquè no rep la informació suficient. Demana que li envïn notícies, per exemple de quan es fan presentacions de llibres, perquè una persona sola no pot estar al cas de tot.

Sobre el fotobloc, en Pep Homar, que no ha pogut assistir a l'assemblea, ha passat l'informe que diu que des de la seva obertura el 5-X-2007 s'hi han fet 55 entrades, que han provocat 12.840 visites (que representen una mitjana d'unes 230 visites per foto). Hem rebut comentaris de les fotos, sobretot de membres de la SCCFF, però també hi ha hagut comentaris de persones externes a la societat. També fa la proposta d'entrar al Faceboock, com a eina per a donar-nos a conèixer en un camp que ara se'ns escapa

En el capítol d'informe de la junta sobre les activitats que s'han fet, es dóna per llegida l'acta de l'assemblea anterior, i aprovada perquè ningú no la impugna. A l'anterior assemblea el president i la secretària havien quedat que actualitzarien els estatuts per posar-los al dia de la nova llei, però no han tingut temps de fer-ho. Queda pendent, ara que també han obtingut les signatures dels càrrecs obligatoris de la junta anterior i de l'actual.

De les activitats fetes des de l'assemblea anterior l'acte més destacat ha estat la celebració del bicentenari d'Edgar A. Poe, coordinat per en Pep Homar. D'aquesta activitat n'hi ha la crònica al butlletí, i en Pep en passarà un informe complet per al web, completat amb més fotografies. En Jordi Font-Agustí fa una valoració molt positiva de la primera sessió, feta a la UPC, de la sèrie "La novel·la i els seus fonaments" de la vocalia de tecnociència, entorn del llibre de la Carme Torras, La mutació sentimental, i comenta que vam ser capaços d'implicar-hi força gent de la universitat i la sessió va sortir rodona.

Del capítol de propostes per a l'any, en Jordi Font-Agustí proposa una nova sessió de la seva vocalia, per al segon semestre, de fer una sessió a la facultat de biologia sobre la presència de les diferents branques de la biologia (botànica, zoologia, bioenginyeria, etc.) a la literatura.

La junta proposa dues activitats. Una per al juliol, en ocasió del quarantè aniversari de l'arribada a la Lluna, el 20-VII-1969. D'entrada seria un acte centralitzat, a Barcelona, en col·laboració amb una entitat amb la qual encara s'està en converses, i per tant només es pot apuntar el projecte, que consistiria en una o dues conferències, un sessió de planetari amb animació i el llançament d'un coet "real" d'aeromodelisme amb combustible sòlid.

La segona activitat seria al segon semestre, i en aquest cas descentralitzada, a la manera del bicentenari Poe. En ocasió de l'any internacional de l'astronomia, que commemora el quatre-cents aniversari del telescopi de Galileu, es podrien fer sessions que combinarien una dissertació sobre astronomia i una sessió poètica sobre el mateix tema.

Enllaçant les propostes i el torn obert de participació, es planteja que la llista sovint decau o es degrada, i que hi ha socis que eviten d'entrar-hi. En Jordi Font Agustí fa una proposta d'un mínim codi de participació: limitar els reenviaments, que no siguin missatges críptics, ni bromes particulars, és a dir que els entengui tothom, i fer una capçalera per als missatges que donin una informació rellevant per els socis. En el debat posterior es conclou que és recomanable seguir aquest normes, però que tampoc no es poden imposar.

En el torn obert de participació, amb força participació d'opinions i contraopinions, en el debat sobre actuacions que podrien incentivar la participació dels socis i l'increment del seu nombre, l'Eloi Puig planteja la possibilitat de fer un cop l'any votacions sobre les obres literàries més destacades de l'any anterior i establir alguns premis honorífics; l'Antoni Munné-Jordà planteja la possibilitat de negociar amb l'Escola d'escriptura de l'Ateneu o la de Tarragona l'obtenció d'una beca per a un soci cada curs.

 

Tornar a Acords