SOCIETAT CATALANA DE
CIÈNCIA-FICCIÓ I FANTASIA

Acta de l'assemblea general ordinària de la SCCFF

ASSISTENTS:

Carme Acuña,
Jordi Dòria,
Rosa Fabregat,
Jordi Font Agustí
Montserrat Galícia,
Pep Homar,
Jordi de Manuel,
Antoni Munné-Jordà,
Eloi Puig,
Antoni Segarra
Carme Torras.

 

 

Excusa la seva
assistència:
Miquel Barceló
Rosa Trujillo


Assiteixen com a convidats:
Adelais de Pedrolo i altres simpatitzants de la SCCFF.

 

Mataró, 27 setembre de 2008

A les 11 del migdia ens reunim a la biblioteca Pompeu Fabra de Mataró.

Obre l'assemblea el president, Antoni Munne-Jordà, que remarca els lligams que la societat té amb la ciutat de Mataró i amb aquesta biblioteca on estem reunits. Tot seguit presenta la nova junta escollida a Cervera a l'anterior assemblea.

De les activitats fetes des de l'assemblea anterior s'esmenta que ens hem adherit a la proposta de dedicar una plaça de Badalona a Pompeu Fabra. Així mateix hem tret puntualment els butlletins de juliol-agost i setembre-octubre i s'han mantingut el bloc i el fotobloc. Hem participat en l'organització del premi Pedrolo de Mataró i hem col·laborat com a mitjà de difusió de les Ter-Cat. La col·laboració que havíem aprovat amb la Universitat d'Alacant per a fer un curs de CF a Cocentaina no es va realitzar finalment perquè l'entitat es va fer enrere.

El tresorer, Toni Segarra, explica que hi ha deu altes de socis i dues baixes, amb què són actualment trenta-sis els socis al corrent de pagament i amb dret de vot, i que s'ha enviat un mail reclamant al pagament a set socis. D'aquests, dos van donar-se de baixa, un va dir que era un oblit i pagaria i quatre no han respost.

Pel que fa a l'estat de comptes, hi ha 597,66 euros a la caixa.

Es comenta la possibilitat de fer alguna cosa perquè augmenti el nombre de socis i el president proposa que a l'editorial del proper butlletí es faci una crida als lectors perquè entrin a la Societat.

Es proposa i s'aprova un augment de la quota d'un 50%, és a dir, que l'any vinent la quota passarà a ser de 15 euros l'any, en comptes dels 10 actuals.

La necessitat de l'augment és provocada per les previsibles despeses que planteja Toni Segarra, per les qüestions relacionades amb el web i el domini. Després d'una estona de debat, l'assemblea fa confiança a la junta perquè gestioni aquesta qüestió.

Pep Homar ens fa cinc cèntims del fotobloc i ens informa que se'l mira molta gent, ja que té de dues-centes a tres-centes entrades. També comenta que ha intentat ajustar els colors del fotobloc als del butlletí i el web, per unificar la imatge de la societat. Eloi Puig, que ara gestiona el bloc però no l'ha muntat, en parlarà amb Sebastià Roig per si també s'hi poden ajustar.

Jordi Font-Agustí anuncia la primera activitat de la seva vocalia: ha organitzat una visita col·lectiva a l'exposició de Ballard al CCCB el dia 15 d'octubre; en divulgarà la convocatòria a la llista i ho ampliarà a altres grups interessats. Així mateix presenta la proposta d'una activitat de la seva vocalia. Es tracta d'organitzar la presentació de llibres de CF amb fonaments tecnocientífics, ajuntant la part literària i la tecnocientífica, i fer-ho a l'Ateneu, en col·laboració amb l'Associació d'escriptors en llengua catalana, o en altres marcs idonis. Proposa així mateix que es podria començar pel llibre de Carme Torras, La mutació sentimental. Montserrat Galícia demana que la proposta s'ampliï a altres novel·les, amb fonamentació antropològica, lingüística, etc.

Dels diversos projectes pendents que s'havien de concretar més a l'assemblea s'acorda que el president i la secretària duran a terme la revisió dels estatuts de la nostra societat per adequar-los a la nova llei de societats i també faran la inscripció de la nova junta. També s'acorda nomenar Eloi Puig com a nou jurat designat per la societat al jurat del premi Pedrolo. Jordi de Manuel i Montserrat Galícia expliquen que concretaran més endavant la proposta sobre les possibilitats de difusió de la CF juvenil al camp de l'educació.

En referència amb la possibilitat d'establir un premi de microrelats de CF dins de la societat, proposta que havien fet Jordi de Manuel i Eloi Puig, serà un dels primers punts de l'ordre del dia de la propera assemblea. Pel que fa a la secció de relats del butlletí, es veu clara la possibilitat de repetir autors si no en surten de nous.

Dins del torn obert de participació, el president posa en coneixement de l'assemblea que el proper 19 de gener de 2009 s'esdevindrà el bicentenari del naixement d'Edgar Allan Poe i proposa que com a Societat catalana de ciència-ficció i fantasia s'organitzi algun acte al respecte. S'acorda que la junta farà alguna proposta.

El tresorer comunica que la llista de socis està a disposició dels socis que la vulguin consultar.

Els socis assistents a l'assemblea han estat Carme Acuña, Jordi Dòria, Rosa Fabregat, Jordi Font-Agustí, Montserrat Galícia, Pep Homar, Jordi de Manuel, Antoni Munné- Jordà, Eloi Puig, Antoni Segarra i Carme Torras. Excusa la seva assistència Miquel Barceló, i així mateix hi assisteix com a convidada Adelais de Pedrolo, i altres simpatitzants de la SCCFF.

Tornar a Acords