SOCIETAT CATALANA DE
CIÈNCIA-FICCIÓ I FANTASIA

Acta de l'assemblea general ordinària de la SCCFF

ASSISTENTS:


Carme Acuña,

Jordi Dòria,

Rosa Fabregat,

Montserrat Galícia,

Pep Homar,

Jordi de Manuel,

Antoni Munné-Jordà,

Pilar Porredon,

bea Puig,

Eloi Puig,

Antoni Segarra

i Carme Torras.


Cervera, 14 de juny de 2008


A les 12 del migdia ens reunim a la sala dels Retrats de la Paeria de Cervera. El paer, Joan Valldaura, al parlament de benvinguda, incita els escriptors de ciència-ficció i fantasia a ambientar obres a Cervera.

Obre l'assemblea la presidenta, Rosa Fabregat, que, remarcant que parla a la seva ciutat nadiua, en el parlament de comiat de la presidència esmenta nominalment, i en fa un retrat afectuós, cadascun dels companys actius a la SCCFF.

De les activitats fetes des de l'assemblea anterior s'esmenta l'adhesió a les protestes contra el tancament d'emissors de TV3 al País Valencià, la participació el dia abans a Mataró a la presentació del premi Pedrolo de l'any passat i a la convocatòria del d'enguany, la col·laboració amb el premi 7lletres a la jornada de ciència-ficció que té lloc aquell mateix dia a Cervera i a Granyena, la publicació d'un article sobre la SCCFF a la revista "Contagi", a més de la puntual continuïtat en la publicació del butlletí i el manteniment de les altres finestres virtuals.

S'acorda col·laborar en un curs d'hivern de ciència-ficció de la Universitat d'Alacant a Cocentaina (avalant la proposta i fent constar que alguns dels professors són socis o col·laboradors de la SCCFF), i adherir-nos a la campanya d'entitats per a aconseguir el nom de Pompeu Fabra per a la nova plaça de l'estació central de Badalona. També, a partir de l'agost i dins un termini de tres anys, haurem d'adaptar els estatuts a la nova llei de societats de la Generalitat de Catalunya, que obliga entre altres coses a tenir al dia el registre de socis i les actes.

La tresorera sortint, bea Puig, informa de l'estat de comptes de la societat, i traspassa el talonari i els extractes de comptes al tresorer entrant, Toni Segarra. S'acorda que tots dos mantindran la firma al compte, i s'hi afegiran els nous president i secretària.

Toni Segarra explica que el butlletí està consolidat i, respecte a les reformes a tots els mitjans virtuals de la SCCFF, que de la primitiva comissió només queden en actiu ell i en Joan-Manuel Ortiz. Després d'un animat debat, l'assemblea els fa confiança perquè tirin endavant al seu criteri la reforma del web de tal manera que sigui el portal d'entrada a butlletins, bloc i fotobloc, i faci de magatzem del fons virtual que ofereix la societat, i també organitzin les oportunes actualitzacions, com la de l'apartat "qui som", i Rosa M. Trujillo recomana que l'accés al web sigui clar.

Seguint el mandat estatutari, es dissol la junta i queda nomenada per tres anys la junta renovada, d'acord amb les comeses següents: president, Antoni Munné-Jordà; secretària, Montserrat Galícia; tresorer, Toni Segarra; masover, arxiver i guardià del segell, Òscar Pàmies; vocal de coordinació amb els diversos àmbits vituals o no, Josep Homar; vocal de literatura (i altres arts) i tecnociència, Jordi Font-Agustí. Es ratifica la proposta de mantenir Rosa Fabregat com a presidenta honorària vitalícia.

De les propostes de la junta renovada, s'aprova el programa que va trametre Jordi Font-Agustí i que es va publicar a la llista de correu, i es recorda la voluntat de la SCCFF de servir de plataforma de coordinació de les iniciatives entorn de la ciència-ficció que endeguin els diversos membres, com és el cas de les Ter-Cat que mena Eloi Puig, per a les quals tant la llista com el butlletí serveixen de portaveu, i que alhora enriqueixen la SCCFF. Toni Segarra també proposa, i l'assemblea ho accepta, que des de l'any vinent la SCCFF nomeni un dels jurats del premi Pedrolo de Mataró.

Sobre noves activitats a fer durant l'any, Toni Segarra proposa que organitzem la jornada de l'acte de concessió del proper premi Pedrolo de Mataró, el 27 de setembre, i presenta un programa que inclou assemblea, Ter-Cat i una xerrada; ja ho perfilarà i demanarà els ajuts oportuns. Montserrat Galícia i Jordi de Manuel preparan el projecte d'una sessió pública a l'Ateneu Barcelonès sobre ciència-ficció juvenil i ensenyament; un cop establert el contingut, la SCCFF facilitarà el contacte amb l'Ateneu. S'aprova, ja que disposem de fons, que adquirim un domini .cat: proposarem a Ricard de la Casa i Albert Garcia, professionals del ram, que ho tirin endavant; Eloi Puig remarca que sccff.cat pot ser un nom complicat i recomana que en triem un de fàcil de recordar.

Sobre un possible augment en el preu de les quotes per a l'any vinent, s'acorda que quan en Toni Segarra ho proposi a l'assemblea de setembre la proposta vagi acompanyada d'una oferta de nous serveis que la justifiquin.

Dins el torn obert de participació, entre altres qüestions, Eloi Puig planteja la necessitat que la SCCFF es doni a conèixer més àmpliament, i Jordi de Manuel proposa que convoquem un premi de microrelats de fantasia i ciència-ficció adreçat a estudiants dels instituts. Totes dues propostes són assumides en principi, i convé articular-les per fer-les efectives.

A més dels socis que consten al final, i que són els signants de l'acta de renovació de junta que haurem d'inscriure, en aquesta assemblea s'ha incorporat com a nova sòcia Rosa M. Trujillo. El tresorer es farà càrrec de formalitzar-ne la inscripció.

Tornar a Acords