SOCIETAT CATALANA DE
CIÈNCIA-FICCIÓ I FANTASIA

Acta de l'assemblea general ordinària de la SCCFF

ASSISTENTS:
Isidor Bernabé
Rosa Fabregat
Jordi Font-Agustí
Montserrat Galícia
Albert Garcia Pasqual
Pep Homar
Jordi de Manuel
Abel Montagut
Víctor Martínez-Gil
Antoni Munné Jordà
Òscar Pàmies
Sebastià Roig
Jordi Solé i Camardons
Carme Torras

 


Reunits els socis ressenyats al marge el dissabte 6 d'octubre de 2007 a les 10 del matí a Vilanova i la Geltrú, al Foment Vilanoví, en ocasió del II encontre de ciència-ficció en llengua catalana, l'assemblea general ordinària té lloc d'acord amb l'ordre del dia següent:

1.- La presidenta Rosa Fabregat dóna la benvinguda als assistents, remarca que es tracta de l'assemblea del desenari, deu anys després que es decidís tirar endavant una associació catalana de ciència-ficció, a Vilanova mateix, a les conclusions del I encontre, i agraeix al Foment Vilanoví que ens hagi cedit el local, tan espectacular.

2.- El secretari Antoni Munné-Jordà, després de donar per llegida i aprovada l'acta de l'assemblea anterior, informa de les activitats dutes a terme des de la darrera assemblea, el 3 de març a l'Ateneu, en què vam organitzar dues conferències, de Pilar Porredon i Ramon Carreras. Les altres activitats han estat el comunicat sobre la recepció de TV3 al País Valencià (març 2007), la participació a la jornada de CF de Tarragona organitzada per Xulio Ricardo Trigo amb la col·laboració de la sccff, el manteniment del butlletí electrònic, puntualment cada dos mesos, l'edició del cd del segon encontre i l'organització mateixa d'aquest segon encontre en què s'inscriu l'assemblea, i remarca que aquestes dues darreres activitats s'han menjat la majoria d'energies.

3.- A l'apartat de l'informe econòmic, es recorda que som a l'últim trimestre de l'any i per tant no hi haurà cap més ocasió presencial de recordar que a principi d'any cal posar-se al corrent de les quotes. Es remarca que per a muntar aquest II encontre, que fet amb la màxima austeritat ha superat els 2.200 euros de despeses, ha calgut demanar ajut a moltes portes, i es llegeix l'informe que ha elaborat la tresorera, bea Puig: informa del modest saldo de què disposem i que l'entitat d'estalvi ens carrega, per llei, una quota de manteniment, que ella ha aconseguit que ens reemborsin cada mes, però el director de la sucursal on tenim el compte no garanteix fins quan serà possible l'exempció.

4.- Es llegeix l'informe del vocal Toni Segarra, absent per un entrebanc geològic (l'assemblea en pes li desitja que es recuperi ben satisfactòriament de l'atac de pedres a la bufeta). Pel que fa al butlletí, informa que ha sortit puntalment en les dates fixades; que les seccions de creació pròpia (editorial, opinió i relats), i també la de llibres (habitualment nodrida), poden garantir més regularitat que les que depenen de les novetats externes (teatre, cinema, televisió, còmic, internet...), que no són tan regulars; que els quinze col·laboradors que hi han participat han repetit, però convé incorporar noves signatures i també que els veterans que seran homenatjats ens facin algun relat. El nombre de lectors augmenta, som a les 1.300 visites, però no hem arribat a tots els lectors potencials. Pel que fa al portal web, a la darrera assemblea es va quedar de continuar-ne parlant, cosa que no s'ha fet, i també recorda que encara no s'hi ha penjat cap ressenya de les darreres xerrades a l'Ateneu.

5.- El darrer punt tracta de la renovació de la junta. L'estiu que ve es compliran tres anys de l'aprovació dels estatuts i del nomenament de la junta actual, i per tant caldrà la renovació. Es planteja que la renovació es faci parcialment per assegurar la continuïtat en l'activitat social. Es considera obert el procés de presentació de candidatures a la junta, i també la proposta de renúncies dels membres actuals.

6.- Al torn obert de participació, es parla en primer lloc del web: Sebastià Roig queda encarregat de fer una llista dels webs de ciència-ficció catalans amb què s'hauria de facilitar contacte (links); Jordi Font-Agustí recorda que a l'assemblea anterior es va establir que el butlletí s'ha d'ocupar de l'actualitat i el web de la matèria de fons. Pel que fa al butlletí, que per la part tècnica duu en Toni Segarra en solitari, es planteja que perquè no depengui d'una sola persona l'Albert Garcia hi pot col·laborar. Pel que fa al web, es proposa d'establir un comitè de redacció, pel que fa als contiguts, i un de tècnic per a moure i penjar físicament la informació: en Sebastià Roig, en Joan-Manel Ortiz i l'Isidor Bernabé es coordinaran per tirar-ho endavant. També es queda de demanar a la bea que estableixi dins els grups yahoo una llista només dels socis per mantenir una mena d'assemblea permanent, per discutir-hi els punts que afecten exclusivament l'organització de la societat i que a la llista general es poden dispersar massa: ara mateix, tot el procés de la renovació de la junta.

I, sense cap més punt a l'ordre del dia, la presidenta Rosa Fabregat tanca la sessió a les 11.30 recordant que aquesta és l'última assemblea que clou la junta actual: la pròxima la convocarà i l'obrirà una junta i la tancarà una altra.

Tornar a Acords