SOCIETAT CATALANA DE
CIÈNCIA-FICCIÓ I FANTASIA

Acta de l'assemblea general ordinària de la SCCFF

ASSISTENTS:
Isidor Bernabé
Rosa Fabregat
Jordi Font-Agustí
Montserrat Galícia
Albert Garcia
Pep Homar
Jordi de Manuel
Víctor Martínez-Gil
Antoni Munné Jordà
Òscar Pàmies
bea puig
Eloi Puig i Julià
Toni Segarra
Jordi Solé i Camardons
Carme Torras

 


Reunits els socis ressenyats al marge el dissabte 3 de març de 2007 a l'Ateneu Barcelonès, aula Josep M. de Sagarra, l'assemblea general ordinària té lloc d'acord amb l'ordre del dia següent:

1.- La presidenta Rosa Fabregat dóna la benvinguda als assistents, remarca que tornem a l'aula on es va iniciar i cloure la primitiva SCCFF, evoca que a la darrera assemblea hi era present Jordi Sarsanedas, i comunica que l'Àfrica Rubiés va dimitir de la junta (tot i continuar organitzant els àpats col·lectius) i al seu lloc s'ha cooptat l'Òscar Pàmies, i demana als socis la ratificació d'aquest canvi, que és acceptat per unanimitat.

2.- El secretari Antoni Munné-Jordà, després de donar per llegida i aprovada l'acta de l'assemblea anterior, informa de les activitats dutes a terme durant l'any, que han estat sobretot l'engegada del butlletí electrònic, la recuperació de l'arxiu de la SCCFF, que ha duplicat l'AELC, i la confecció d'un segell de la societat. També, la mateixa jornada en què s'inscriu l'assemblea, dins la qual s'han organitzat dues conferències.

3.- La tresorera bea puig informa del nombre total de socis inscrits, i que amb l'ingrés de les quotes s'ha pogut pagar el segell i per primera vegada el domini sccff.net, i comunica el modest romanent a la caixa a les deu d'aquell matí.

4.- El vocal Toni Segarra explica l'engegada i el funcionamnet del butlletí, iniciat a proposta de l'Isidor Bernabé i que al principi estava a cura de tots dos; com s'ha constituït un ampli consell de redacció després d'una crida als socis, i com el butlletí també ha provocat un replantejament de la pàgina web. Accepta que el butlletí és insatisfactori, però hi fa tot el que sap i pot, i quan després d'un ampli i animat debat en què s'aclareixen postures s'acorda potenciar el web perquè pugui recollir les notícies d'actualitat que no pot absorbir el butlletí (i remetre a altres pàgines) i es defineixin ben bé els límits entre tots dos, en Toni explica que tot sol no pot assumir tirar endavant puntualment el butlletí i alhora reformar el web; l'Isidor s'ofereix a tornar a participar al web si cal, però tanmateix s'acorda de continuar el debat dins la llista de correu. També s'acorda que l'Òscar Pàmies farà còpia en paper dels butlletins per conservar-los a l'arxiu.

5.- Pel que fa a propostes d'activitats durant l'any, com ja constava a l'acta anterior es va preparant un encontre per commemorar el de fa deu anys i que va donar l'origen a la SCCFF. Ja s'ha constituït una comissió que hi treballa, i una de les possibilitats que s'estudien és de fer-lo a Mataró el 15-16 de setembre, en coordinació amb la Trobada de Mataró.

6.- Al torn obert de participació, la part més gran del temps se centra encara en el debat sobre el butlletí i el web i es queda que alguna iniciativa, com un repàs de films clàssics que havia ofert de fer l'Òscar Pàmies, és més adequada per al web. L'altre debat l'obre en Jordi Font-Agustí, que planteja d'estendre la SCCFF a la literatura científica. Al debat subsegüent, en Jordi Solé i Camardons i l'Isidor Bernabé s'hi mostren contraris, i en Jordi de Manuel no s'hi oposa però planteja que cal diferenciar la ciència-ficció de la ciència amb ficció. Finalment es decideix de continuar el debat a la llista virtual.

I, sense cap més punt a l'ordre del dia, la presidenta Rosa Fabregat tanca la sessió agraint la participació. Pagès editors ha obsequiat els assistents amb llibres de la col·lecció de ciència-ficció.

Tornar a Acords