SOCIETAT CATALANA DE
CIÈNCIA-FICCIÓ I FANTASIA

Acta de l'assemblea general ordinària de la SCCFF

ASSISTENTS:

Rosa Fabregat (Presidenta)
Antoni Munné Jordà
(Secretari)
bea puig
(Tresorera)
Toni Segarra
(Vocal)
Àfrica Rubies
(Vocal)
Sebastià Roig
Carme Torras
Pep Homar
Montserrat Galícia
Joan Manel Ortiz
Jordi Solé i Camardons
Ricard de la Casa (representat per en J.M. Ortiz)

Reunits els socis ressenyats al marge el diumenge 12 de març de 2006 a Mataró, a can Palauet, dins el marc de la X Trobada de ciència-ficció, l'assemblea general ordinària té lloc d'acord amb l'ordre següent.

1.- La presidenta Rosa Fabregat dóna la benvinguda als assistents, presenta els components de la junta i fa un breu repàs de la història de la SCCFF des de la constitució de la secció d'escriptors de ciència-ficció de l'AELC, impulsora de la SCCFF, el 1997.

2.- Després de donar per llegida i aprovada l'acta de la reunió anterior, el vocal Toni Segarra explica la col·laboració de la SCCFF amb la Trobada de CF de Mataró i l'anada a la Hispacon de Vigo i l'inici de relació amb l'AEFCFT; el secretari Antoni Munné-Jordà explica com a principal activitat de l'any 2005 la publicació i les presentacions del llibre Els fills del capità Verne, i posteriorment la vocal Àfrica Rubiés ressenya el dinar inaugural de la seu de la SCCFF a casa de l'Òscar Pàmies, a Barcelona.

3.- La tresorera bea puig informa sobre la modesta situació econòmica, amb un saldo actual al compte corrent de 194,44 €, incita a ingressar la quota de l'any, i especifica que el cobrament de quotes únicament es pot fer efectiu per mitjà de l'entitat bancària. Al punt següent, referit a la pàgina web, informa que el vocal i websmàster actual Isidor Bernabé n'ha passat els arxius a Toni Segarra, que se n'encarregarà d'ara endavant. L'assemblea agraeix a l'Isidor que fins ara hagi aixoplugat la pàgina dins un espai seu. L'assemblea també és informada que si bé ara hi haurà un canvi d'espai físic en l'allotjament del web, l'accés hi continuarà essent a través de l'adreça de domini SCCFF.net finançada per Ricard de la Casa fins que puguem adquirir un domini propi amb extensió .cat, desig que ha estat manifestat, votat i aprovat en assemblees anteriors. I la tresorera bea puig també reitera la diferència que hi ha entre ser membre de la llista de correu que administra juntament amb el soci Sebastià Roig i s'allotja a YahooGroups i ser membre de la SCCFF, alhora que torna a facilitar les adreces electròniques per contactar amb ambdues entitats.

4.- Pel que fa a propostes d'activitats, com ja constava a l'acta anterior es manté la de muntar una sessió sobre literatura juvenil de CF i ensenyament, coordinada per Montserrat Galícia; col·laborar amb altres associacions afins com l'AELC, el PEN-Club Català, l'AJELC, la Societat Catalana Jules Verne i l'AEFCFT; oferir la SCCFF i el seu web com a lloc de coordinació i difusió de qualsevol iniciativa referida a la CF als Països Catalans i, amb vista a l'any vinent, preparar un encontre sobre l'estat de la CF catalana el 2007, a deu anys de l'encontre de Vilanova de setembre de 1997 i de la primera fundació de la SCCFF el mes següent.

5.- Dins el torn obert de participació, Jordi Solé i Camardons proposa que la SCCFF s'adhereixi a la Plataforma Tenim el dret de decidir, proposta que és acceptada pels assistents; bea puig tramet la proposta de Ricard de la Casa de ser exempt de quotes mentre mantinguem actiu el nom del domini que ell finança per a la Societat, exempció que és aprovada, i Sebastià Roig proposa que a l'àpat commemoratiu que es preveu que ha d'acompanyar l'encontre del desè aniversari el 2007 es torni a prendre l'allioli de color verd que va ser una de les sensacions de les jornades de Vilanova, proposta que és aprovada pels qui en van menjar i pels qui no hi eren.

I, sense cap més punt per tractar, la presidenta Rosa Fabregat tanca la sessió desitjant que d'aquí a cent anys la SCCFF es mantingui viva i activa.

Mataró, 12 de març de 2006

Tornar a Acords