SOCIETAT CATALANA DE
CIÈNCIA-FICCIÓ I FANTASIA

Acta de l'assemblea general ordinària de la SCCFF

ASSISTENTS:
Rosa Fabregat
Antoni Munné-Jordà
bea puig
Àfrica Rubies
Isidor Bernabé
Toni Segarra
Montserrat Galicia
Carme Torras
Pep Homar
Jordi de Manuel
Joan Manuel Ortiz
Òscar Pàmies
Guillem Sànchez

Reunits en Assemblea General Ordinària el dia 16 d'octubre de 2005 els socis que es detallen al marge, en el local de l'Ateneu barceloní i sota la presidència de la que ho és de la societat, Rosa Fabregat es procedeix al compliment dels punts segons l'ordre del dia.

1. Na bea puig informa de les gestions fetes per la legalització de la societat. Hem rebut l'acceptació dels Estatuts i l'Acta fundacional mitjançà expedient número 30.794 expedit pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques) amb data 25 de Juliol de 2005.
2. S'autoritza als membres de Junta bea puig i Toni Segarra per obrir un compte corrent a una agència situada a Mataró de la Caixa de Pensions un cop tinguem el número de NIF i l'exempció d'IVA que han estat sol·licitats. Totes les operacions que es facin a través d'aquest compte hauran de portar dues de tres signatures a escollir entre la de la Presidenta Rosa Fabregat i las de els dos membres de Junta citats en aquest mateix punt
3. S'encarrega al membre de Junta Isidor Bernabé per buscar solucions que permetin ampliar la capacitat de la web SC2F2 de la societat.
4. S'acorda que els socis Guillem Sánchez i Toni Segarra que assistiran a la HISPACON de Vigo portin una salutació a l'assemblea de la AECFFiT i estableixin contactes per mantenir relacions regulars entre ambdues associacions.
5. S'aprova incloure a la primera pàgina de la web referències dels actes importants que tinguin lloc a Catalunya sobre els temes que formin part dels objectius de la nostra societat.
6. S'acorda fer un acte públic abans de final d'any. Es proposen diferents possibilitats i es decideix que l'acte consistirà en una xerrada o taula rodona sobre la ciència-ficció juvenil. La junta farà les gestions per decidir el dia i hora, el lloc i la o les persones que intervindran en aquest acte.
7. La assemblea agraeix l'obsequi que el Pep Homar ha fet a tots els assistents, felicita als socis autors del llibre Els fills del capità Verne i els agraeix la convidada a una copa de cava que s'ha fet durant l'assemblea

I sense res més a tractar s'aixeca la sessió.

Tornar a Acords