SOCIETAT CATALANA DE
CIÈNCIA-FICCIÓ I FANTASIA

Què som?

•La Societat Catalana de Ciència-ficció i Fantasia es va constituir el 1997 per l’impuls de la Secció de ciència-ficció de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, i el juliol de 2005 es va legalitzar com a entitat independent.

 

•La SCCFF vol agrupar tant els practicants de la CF i la fantasia en els seus diversos vesants: literatura, còmic, mitjans audiovisuals, etc., com els afeccionats que estiguin d’acord amb el postulat amb què la va impulsar la Secció d’escriptors i que orienta la societat: «Normalitzar la ciència-ficció en l’àmbit de la llengua catalana i normalitzar la llengua catalana en l’àmbit de la ciència-ficció.» Per això, la SCCFF treballarà pel coneixement i el reconeixement de la CF, sempre entesa en el sentit més ampli, en tots els àmbits de la nostra cultura.

 

•La SCCFF s’ha constituït amb la voluntat de col·laborar amb totes les associacions afins de qualsevol territori i qualsevol dedicació.

 

•La SCCFF ofereix un espai per al debat, per a la informació, per a la coneixença entre tots els afeccionats. Una llista de correu és l’àmbit de la conversa. La pàgina web dóna constància de la vida interior de la societat. El butlletí bimestral vol difondre tot el que passi en l’àmbit de la CF i la Fantasia des d’una visió catalana. Encontres periòdics faciliten el contacte personal. I altres activitats públiques permetran el contacte dels associats amb els creadors i divulgadors en diversos àmbits: escriptors, dibuixants, guionistes, científics, etc.

 

•La SCCFF també vol ser una plataforma de pressió amb vista als mitjans de comunicació, editors, distribuïdors cinematogràfics, etc., per lluitar per tot allò que l’afeccionat voldria aconseguir i no ho pot obtenir sol.

 

•La SCCFF vol participar en la creació i la promoció de premis literaris de CF i Fantasia, col·laborar a publicar relats, descobrir nous autors i afavorir totes les iniciatives que proposin els socis.

 

•La SCCFF és i serà allò que vulgui tothom que s’hi inscrigui.